Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на плана за собствените приходи и трансфери по второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, вкл. и на централно управление на Министерството на земеделието и храните за деветмесечието на 2015 г.
Дата 03/11/2015
Входящ номер 554-06-1476
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/11/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 12/11/2015
Дата на връчване на писмен отговор 13/11/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор