Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ограничения за дребните собственици на имоти в горските територии в обл. Плевен, произтичащи от Натура 2000 и възможности за компенсация
Дата 18/11/2015
Входящ номер 554-06-1532
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/11/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 01/12/2015
Дата на връчване на писмен отговор 04/12/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор