Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно възстановяване на обект с уникална архитектура, обявен за културен паметник - с. Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора
Дата 11/12/2015
Входящ номер 554-06-1661
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор