Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно промяна в управлението на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД
Дата 15/12/2015
Входящ номер 554-06-1685
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор