Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно утвърждаване на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси
Дата 18/12/2015
Входящ номер 554-06-1704
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/01/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 12/01/2016
Дата на връчване на писмен отговор 15/01/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор