Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно действия на Министерство на икономиката, в качеството му на принципал на българската част от българо-руското смесено предприятие "Автоелектроника" гр. Пловдив, относно изпълнение на Решение № 4, към т. 13 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет на Република България - протокол № 22/8 юни 2011 г. и критерии за избор при назначаване на българската квота от съвета на директорите, в т.ч. и предложение за нов генерален директор на предприятието, като елементи за развитието на двустранните бизнес отношения между България и Русия
Дата 18/12/2015
Входящ номер 554-06-1707
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/01/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 14/01/2016
Дата на връчване на писмен отговор 15/01/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор