Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно тръжна процедура по поръчка №РД-11-414 за "Доставка на медицинско оборудване и апаратура", по проекти части от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г."
Дата 22/12/2015
Входящ номер 554-06-1715
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор