Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно осъществяване на контрол по прилагането и изпълнението от ВиК Шумен ООД на Наредба №4 от 14 септември 2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
Дата 02/02/2016
Входящ номер 654-06-151
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 18/02/2016
Дата на връчване на писмен отговор 19/02/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор