Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прилагане на изискванията на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Дата 02/02/2016
Входящ номер 654-06-152
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 09/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 11/03/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор