Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на конкретни ангажименти по договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - флуоритова суровина от находище "Лукина падина", разположено в землищата на с. Железна и гр. Чипровци
Дата 02/02/2016
Входящ номер 654-06-156
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/02/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор