Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно публичност на сделките с електрическа енергия, сключени между потребителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от КЕВР, в рамките на разполагаемостта
Дата 05/02/2016
Входящ номер 654-06-211
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/02/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор