Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно възлагане изготвянето на подзаконовите актове по новия Закон за предучилищното и училищното образование, чрез обществени поръчки
Дата 05/02/2016
Входящ номер 654-06-217
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/02/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор