Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно окончателно приключване на проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по схема BG161PO001/1.2.01-01/2011 "подкрепа на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 г
Дата 17/02/2016
Входящ номер 654-06-291
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 08/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 11/03/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор