Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно мерки на намаляване на бедността и риска от социално изключване
Дата 17/02/2016
Входящ номер 654-06-300
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 25/02/2016
Дата на връчване на писмен отговор 26/02/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор