Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно бъдещето на "Многопрофилна болница за активно лечение - Попово" ЕООД
Дата 17/02/2016
Входящ номер 654-06-301
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 24/02/2016
Дата на връчване на писмен отговор 26/02/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор