Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно готовност на бенефициентите по Оперативна програма "Околна среда " 2014-2020 - Приоритетна ос 1 - Води
Дата 24/02/2016
Входящ номер 654-06-329
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/02/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/04/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор