Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно провеждане на процедура от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) през октомври 2015 година за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение
Дата 26/02/2016
Входящ номер 654-06-373
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор