Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на плана за собствените приходи и трансферите по бюджетите на второстепенни разпределители на бюджетни кредити, вкл. централно управление на Министерство на земеделието и храните за 2015 г
Дата 11/05/2016
Входящ номер 654-06-826
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/05/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 18/05/2016
Дата на връчване на писмен отговор 20/05/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор