Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на Постановление на Министерски съвет №64 от 25 март 2016г. за условията и реда за утвържданане на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и изпълнение на проект "Студентски стипендии - фаза І"
Дата 16/05/2016
Входящ номер 654-06-854
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/05/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 01/06/2016
Дата на връчване на писмен отговор 03/06/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор