Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реализирани проекти, трансфер на технологии и икономически ползи при реализацията на офсетни програми
Дата 26/05/2016
Входящ номер 654-06-921
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/06/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 06/06/2016
Дата на връчване на писмен отговор 10/06/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор