Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно финансовото и кадровото състояние на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
Дата 07/10/2016
Входящ номер 654-06-1609
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/10/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 24/10/2016
Дата на връчване на писмен отговор 28/10/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор