Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно превишенията на плащанията над постъпленията в края на бюджетната 2016 г. на държавните културни институти - второстепенни разпоредители с бюджет и преходните остатъци за 2017 г.
Дата 26/05/2017
Входящ номер 754-06-138
Адресат Боил Банов, Министър на културата
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/06/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 01/06/2017
Дата на връчване на писмен отговор 02/06/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор