Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно запор на банкови сметки и други вземания на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД в Стара Загора, заради задължения за неплатена електрическа енергия към ЕВН България Електроснабдяване
Дата 07/07/2017
Входящ номер 754-06-368
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/07/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 31/08/2017
Дата на връчване на писмен отговор 01/09/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор