Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство
Дата 12/07/2017
Входящ номер 754-06-391
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор