Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно публикуване на годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети за периода 2013-2016 г. в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност на Съюза на народните читалища
Дата 01/11/2017
Входящ номер 754-06-752
Адресат Цецка Цачева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/11/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 07/11/2017
Дата на връчване на писмен отговор 10/11/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор