Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно разпределението и отчитането на субсидиите и други текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния бюджет за периода 2014 - първо шестмесечие на 2017 г. на Съюза на народните читалища
Дата 03/11/2017
Входящ номер 754-06-764
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/11/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 13/11/2017
Дата на връчване на писмен отговор 17/11/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор