Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно спазване на изискванията за опериране с остатъчни органични химични вещества и съхранение и реализиране на генерирана утайка от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Ямбол
Дата 10/11/2017
Входящ номер 754-06-782
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/11/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 24/11/2017
Дата на връчване на писмен отговор 01/12/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор