Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно подготвеност на органите на Министерството на вътрешните работи за окозване на първа долекарска помощ на пострадали при инциденти
Дата 24/11/2017
Входящ номер 754-06-827
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/12/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 30/11/2017
Дата на връчване на писмен отговор 01/12/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор