Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, област Варна
Дата 08/03/2018
Входящ номер 854-06-360
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/03/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 22/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор 23/03/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор