Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно насоки за кандидатстване по мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукт" от Програмата за развитие на селските райони
Дата 20/03/2018
Входящ номер 854-06-443
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/03/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 30/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор