Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно постигнати резултати в превенцията на телефонните измами
Дата 26/03/2018
Входящ номер 854-06-486
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор