Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно дадени гаранции от Национален Гаранционен Фонд по създадена схема за собствен риск на НГФ 2014/2015 - приключила в края на м. септември 2015 г. по отпуснатите инвестиционни банкови кредити от "Обединена Българска Банка" АД на кредитополучатели с ЕИК - изброени
Дата 30/03/2018
Входящ номер 854-06-531
Адресат Емил Караниколов, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/04/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 23/04/2018
Дата на връчване на писмен отговор 27/04/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор