Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно взетите мерки за ускорено усвояване на повредената от корояди дървесина, за ограничаване на повредите от биотични фактори в иглолистните гори и за възстановяване на засегнатите площи
Дата 17/05/2018
Входящ номер 854-06-736
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/05/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 29/05/2018
Дата на връчване на писмен отговор 01/06/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор