Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно доклад за извършена проверка в периода 22.03 - 24.03.2017 г. по изпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) №322-НО-ИО-А1/2012 г. на производствена площадка на оператора "Свинекомплекс Бръшлен" АД
Дата 08/06/2018
Входящ номер 854-06-814
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/06/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 20/06/2018
Дата на връчване на писмен отговор 22/06/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор