Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно извършена селекция по програма "Еразъм+", КД 1 "Мобилност за младежки работници" и КД2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" - дейност "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Младеж"
Дата 15/06/2018
Входящ номер 854-06-835
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор