Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно писмен отговор с изх. № 0201-86/04.05.2018 г относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност
Дата 15/06/2018
Входящ номер 854-06-836
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/06/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 25/06/2018
Дата на връчване на писмен отговор 29/06/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор