Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно публичен национален електронен регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти
Дата 27/06/2018
Входящ номер 854-06-872
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/07/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 04/07/2018
Дата на връчване на писмен отговор 06/07/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор