Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух"
Дата 02/11/2018
Входящ номер 854-06-1217
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/11/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/11/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор