Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно предадени производствени отпадъци, генерирани от дейността на "Биовет" АД през клон Разград на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците
Дата 09/11/2018
Входящ номер 854-06-1248
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/11/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 22/11/2018
Дата на връчване на писмен отговор 23/11/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор