Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно въвеждане в редовна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води на площадката на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград
Дата 09/11/2018
Входящ номер 854-06-1249
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/11/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 22/11/2018
Дата на връчване на писмен отговор 23/11/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор