Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно състоянието на Националният жилищен компенсационен фонд (НЖКФ), създаден със ЗУПГМЖСВ за уреждане правата на граждани, притежаващи жилищно-спестовни влогове в Държавна спестовна каса към 31 декември 1990
Дата 23/11/2018
Входящ номер 854-06-1322
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/11/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 06/12/2018
Дата на връчване на писмен отговор 07/12/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор