Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно вторичната биомаса от инсталация за биогаз (централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса) с местоположение в имот с идентификатор 87374.511.442 по плана на гр. Ямбол, община Ямбол
Дата 26/09/2019
Входящ номер 954-06-832
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/10/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 02/10/2019
Дата на връчване на писмен отговор 04/10/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор