Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно риск от бедност и социално изключване на хора в неравностойно положение
Дата 07/11/2019
Входящ номер 954-06-902
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/01/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 14/01/2020
Дата на връчване на писмен отговор 17/01/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор