Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно напредъка по разработване на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
Дата 13/11/2019
Входящ номер 954-06-930
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/11/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/11/2019
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор