Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно странични животински продукти, утайки от ПСОВ и отпадъчни води, генерирани в птицекланица на "Пилко" ЕООД, намираща се в гр. Разград, Гарова промишлена зона, община Разград, област Разград
Дата 28/11/2019
Входящ номер 954-06-981
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/12/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 12/12/2019
Дата на връчване на писмен отговор 13/12/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор