Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно броя на българските граждани, възползвали се от законовото право за получаване различни видове обезщетения, пенсии и различни суми за социално подпомагане и социални помощи от бюджетите на НОИ и на Държавния бюджет (на МТСП), за последните отчетни пет години и очакваните през 2020 г. по видове правни основания, единични размери и общи суми
Дата 29/11/2019
Входящ номер 954-06-994
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/12/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 12/12/2019
Дата на връчване на писмен отговор 13/12/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор