Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно количества твърди битови отпадъци с код 19 08 01 депонирани в регионално депо на РСУО-Разград
Дата 17/01/2020
Входящ номер 054-06-24
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/01/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 31/01/2020
Дата на връчване на писмен отговор 31/01/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор