Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прилагане на коефициент на редукция при изчисляване на пенсията на лицата, родени след 31.12.1959 г
Дата 20/01/2020
Входящ номер 054-06-30
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/01/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/01/2020
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор