Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно депониране на твърди битови отпадъци от община Бобошево в Регионално депо за неопасни отпадъци "ТЕВА" за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън
Дата 24/01/2020
Входящ номер 054-06-58
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 07/02/2020
Дата на връчване на писмен отговор 14/02/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор