Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно контрола върху дейността на центровете за специална образователна подкрепа
Дата 29/01/2020
Входящ номер 054-06-72
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 31/01/2020
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор